Stage 3: สะเมิงคลาสสิค

การแข่งขันวันสุดสุดท้ายใช้เส้นทางเรียบคันคลองชลประทาน – สะเมิง ระยะทางประมาณ 100 กิโลและไต่เขาะดับ 600 เมตรกับยอดสะเมิง

ปีนี้กลับไปใช้เส้นทางของการแข่งขันเมื่อ 2 ปีที่แล้วกับเส้นทางสู่ยอดสะเมิง

  • เริ่มต้นที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้น โรลริ่งไปตามเส่นทางคันคลองชลประทาน – สตาร์ทที่แยกหนองควาย ไปตามคลองชลประทานถนนต่อไป 13.5 กิโลเมตร  ตัดเข้าสู่ทางหลวงใหม่  กลับรถใกล้กับจุดที่ทางหลวงใหม่เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108 ย้อนกลับไปคลองชลประทานถนน เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกสะเมิง ไต่เจ็ดพับเพื่อสู่ยอดสะเมิง-
  • KOM หลังจากผ่านแยกขึ้นสะเมิง 15 กิโลเมตร หลังจากนั้นอีก 5 กิโลเมตรก็ถเข้าสู่เส้นชัย
  • หลังจากนั้นอีก 5 กิโลเมตรก็ถเข้าสู่เส้นชัย

ดาวโหลดแผนที่ here

Google Earth Tour